Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Print

Magazyny B2C i B2B

Custom publishing obejmujący cały proces: od etapu koncepcji graficznej i redakcyjnej, poprzez pozyskiwanie contentu, skład, sesje zdjęciowe, ilustracje, wydruk oraz strategię dystrybucji

Megalogi, trendbooki

Wydawnictwa okazjonalne oparte na wysokiej jakości text- oraz  fotocontencie wspierające budowę wizerunku marek

Artykuły eksperckie

Z rozwiniętą siecią ekspertów, którzy swoim autorytetem i wiedzą wspomagają budowę solidnej marki

Katalogi produktowe/foldery contentowe

Katalogi z rozbudowaną ofertą produktową, są narzędziem informacji cenowej. Na ich potrzeby organizujemy sesje packshotowe i aranżacyjne