Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Social media

Social media planning

Kompleksowe planowanie komunikacji w social media (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube), zintegrowanej ze strategią contentową

Influencer marketing

Kreacja pomysłu, realizacja i raportowanie z akcji konkursowych i wizerunkowych z udziałem influencerów i liderów opinii, dopasowanych do osobowości marki

Paid social

Kompleksowa promocja, prognozowanie efektów i analiza wyprodukowanego contentu, zgodnie z przyjętą strategią i założeniami efektywnościowymi

Lead generation

Działania zmierzające do zwiększenia ruchu i zaangażowania na stronie, które przełożą się na pozyskanie wartościowych leadów sprzedażowych

Bot content

Wykorzystanie botów w komunikacji B2C, dopasowanych do celów i rodzaju działalności marki