Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Strategia i insighty

Audyty

Audyty marki, kategorii bądź komunikacji będące wstępem do wyznaczania kierunku rozwoju bądź budowy strategii obecności

Benchmarking

Analiza rozwiązań i success stories z rynków zagranicznych, które pomagają w rozpoznaniu otoczenia i możliwości, jakie niesie ze sobą dana kategoria czy usługa

Strategia

Strategie marki i rozbudowane koncepty komunikacyjne, oparte na prostych, ale nośnych insightach

Branding i naming

Brand design, czyli budowa spójnej, wizualnej i językowej tożsamości marki, opartej o wcześniej zdefiniowaną strategię