Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Video

Explainer video

Klasyczne explainery, czyli krótkie filmy, przedstawiające produkt czy markę w dobrym świetle

Filmy promocyjne

Filmy wizerunkowe i korporacyjne wspierające budowę pozytywnego odbioru marki czy produktu, budujące zaangażowanie i wywołujące reakcje

Animacje 3D/2D

Produkcja filmów animowanych, od etapu scenariusza i rysowania ilustracji, po etap produkcyjny i promocyjny

Kampanie w social media

Video jako format reklamowy wspierający działania wizerunkowe marki na Facebooku i YouTube