Skivak Content Management

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Porty lotnicze

Przygotowanie strategii komunikacji offline portów lotniczych w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu z ich pasażerami. Dostarczanie contentu w języku polskim i angielskim, rozwiązań graficznych, oprogramowania. Obsługa druku oraz dystrybucja

HiFly

Magazyn podróżniczy

Nakład: 12 000 egzemplarzy
Dotarcie: kolportaż celowy na terenie lotniska oraz w wielu punktach gastronomicznych, hotelowych, turystycznych Wrocławia – założenia opracowuje i realizuje Skivak

Nagrody

Szpalty Roku:
Złote Szpalty 2014
Wyróżnienie 2013
Najlepsza okładka 2013
2 nominacje

HiFly

Airgate

Magazyn podróżniczy

Nakład: 15 000 egzemplarzy
Dotarcie: kolportaż celowy na terenie lotniska oraz w wielu punktach gastronomicznych, hotelowych i turystycznych Krakowa

Nagrody

Szpalty Roku:
Złote Szpalty 2015
2 nominacje

Airgate

Airgate Digital

Aplikacja podróżnicza

Specjalna, dedykowana wersja elektroniczna czasopisma z wieloma dodatkowymi materiałami. Dostępna dla użytkowników komputerów i tabletów. Wersja tablet do pobrania z App Store i Google Play

Airgate Digital

Let’s Fly

Magazyn podróżniczy

Nakład: 10 000 egzemplarzy
Dotarcie: kolportaż celowy na terenie lotniska oraz w wielu punktach gastronomicznych, hotelowych i turystycznych Poznania

Let’s Fly