Skivak Content Management

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Volkswagen

Tworzenie narzędzi wspierających komunikację wewnętrzną wśród pracowników poznańskiej fabryki oraz materiałów wizerunkowych. Organizacja sesji zdjęciowych, przygotowywanie koncepcji i realizacja kampanii promocyjnych

Broszura wizerunkowa

Wydawnictwo okazjonalne

Nakład: 1 500 egzemplarzy, w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej
Dotarcie: goście zwiedzający fabrykę Volkswagen Poznań
Objętość: 104 strony
Zadania Skivak: koncepcja edycyjna, organizacja sesji zdjęciowej, redakcja, tłumaczenie, projekt i skład graficzny, druk. Na potrzeby publikacji wykonano ponad 3 000 zdjęć, w 12 lokalizacjach, w ciągu 10 dni

Broszura wizerunkowa

Komunikacja wewnętrzna

Kampanie wizerunkowe

Zadania Skivak: opracowywanie koncepcji kreatywnych służących usprawnieniu komunikacji wewnątrz firmy. Kreacja haseł i sloganów, realizacja pomysłu w ramach różnych formatów reklamowych, przygotowanie do druku
Nośniki: billboard, plakat, banner

Komunikacja wewnętrzna