Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Domoteka – Strona blog.domoteka.pl

Platforma blogowa

CEL
Wsparcie działań komunikacyjnych Domoteki o content marketing. Wykorzystanie trendów marketingowych do lepszego pozycjonowania marki w sieci.

REALIZACJA
Hub contentowy, który wspiera codzienną komunikację marki z klientami.

ZAKRES
Stworzenie od podstaw strony wraz z projektem layoutu, jego zakodowaniem, testami funkcjonalnymi, content plany, działania e-marketingowe, lead generation, tworzenie cyklicznych newsletterów (treść + grafika), kontakty z ekspertami branżowymi, prace redakcyjne i korektorskie, organizacja konkursów, kontakty z najemcami.