Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Śnieżka – Aplikacja mobilna

Przygotowanie aplikacji dostępnej w App Store i Google Play Store

CEL DZIAŁAŃ
Uzupełnienie komunikacji firmy Śnieżka o nowy, lifestyle’owy kontekst, poprzez stworzenie idei komunikacyjnej realizowanej przez content poradnikowy, związany z designem i dekoracją wnętrz. Poszerzenie zasięgu marki o kanały online. Wpisanie jej w trendy oraz odpowiedź na zapotrzebowanie target group na mobilność.

REALIZACJA
Wraz z brandem „Dekoratorium” zrealizowaliśmy strategię content 360, angażując zróżnicowane narzędzia, by służyły wizerunkowi firmy Śnieżka. Aplikacja mobilna „Dekoratorium magazyn” dostępna bezpłatnie na App Store i Google Play Store, jest jednym z tych narzędzi. Skivak odpowiada za stworzenie aplikacji, jej udostępnienie, monitorowanie konwersji, promowanie i aktualizowanie.

Aplikacja rozszerza zasięg treści z magazynu drukowanego o dodatkowy, mobilny kanał.