Skivak Content Experience

Skivak to realizacja projektów wydawniczych, tworzenie wortali internetowych i działania w social media

Śnieżka – Social media

Kompleksowa strategia komunikacji w social media

CELE
Budowa zaangażowanej społeczności wokół contentu Home&Living dostarczanego przez markę.

NARZĘDZIA
Facebook, Instagram, Pinterest, Houzz, YouTube

ZAKRES
Skivak odpowiada za stworzenie strategii obecności marki online, powołanie i prowadzenie komunikacji we wskazanych kanałach, rozliczanie efektów, raportowanie.

„Dekoratorium magazyn” śmiało konkuruje z ogólnorynkową prasą z kategorii Home&Living.